Atmosfera w każdej firmie jest z reguły nieco inna. Również charakterystyka pracowników w zespole jest często przypadkowa. To sprawia, że nie u wszystkich motywacja do pracy i wykonywania obowiązków na poczet sukcesów w firmie jest wysoka. Można to jednak zmienić odpowiednim podejściem. Tutaj warto sobie zadać pytanie: „Co mnie motywuje do pracy?” oraz „Co ludzi sukcesu motywuje do działania?”.

Przywództwo a motywacja do pracy

motywacja pracowników

Dobre przywództwo z pewnością pociąga za sobą lepsze umiejętności motywacyjne. Nie od dziś wiadomo, że motywacja w pracy to znaczący aspekt w sukcesie wielu firm. Częścią wzmacniania pozycji ludzi jest umiejętność ich motywowania i poruszania. Jako lider ważne jest, aby wiedzieć, co motywuje ludzi wokół ciebie. Nie trzeba dodawać, że motywacja idzie w parze z empatią. Każda osoba ma inne aspiracje, marzenia i zainteresowania. Dobry przywódca musi się do nich dostosować i je zrozumieć, aby każdy członek grupy pracował z widocznym celem i założeniem osiągnięcia wspólnego sukcesu. Ludzie pracują z wielu powodów – dochody, samorealizacja, rozwój itp.

Odpowiednie podejście do pracowników

Lider musi podjąć wysiłek indywidualnej rozmowy z członkami swojego zespołu, aby poznać źródło lub źródła motywacji każdej osoby. Musi dowiedzieć się co motywuje do pracy jego pracowników. Powszechnym błędnym przekonaniem większości liderów jest to, że wszyscy członkowie zespołu są motywowani przez te same czynniki. Niektórzy członkowie mogą mieć te same aspiracje, ale nie zawsze dotyczy to wszystkich. Motywacja może być bardzo osobista, co utrudnia niedoświadczonym liderom motywowanie każdego członka zespołu. Jeśli chodzi o motywację, nie ma czegoś takiego jak „jeden rozmiar dla wszystkich”. Tutaj należy dogłębnie poznać czynniki motywujące do pracy indywidualnie u każdego z podwładnych.

Co najczęściej motywuje do działania?

Najczęstsze formy motywacji pochodzą od siebie, inaczej zwane motywacją wewnętrzną.  Motywacja pochodzi z wnętrza, dlatego liderzy powinni utrzymywać dobre relacje komunikacyjne ze swoimi członkami, aby określić, co motywuje każdego członka zespołu. Istnieją czynniki zewnętrzne, które motywują osobę, ale te czynniki również muszą być zharmonizowane z wewnętrznymi czynnikami motywacyjnymi. W organizacji biurowej najczęstszą motywacją byłaby płaca, ale dobrzy liderzy wiedzą, że coś głębszego niż pieniądze motywuje ludzi. Na przykład, dlaczego ludzie nie mogą się doczekać zarabiania pieniędzy? Czy mają rodzinę na utrzymaniu?  Czy oszczędzają na pójście do szkoły? Te motywacje to coś, co lider może zbadać, prowadząc osobisty dialog z członkami swojego zespołu. Ludzie są zmotywowani, gdy wyznaczają bardzo osobiste cele, oprócz celu, który powinien być osiągnięty w organizacji.

Czynniki motywujące do pracy mogą się zmieniać

 

o czynnikach motywujących pracowników

Istoty ludzkie nie są statyczne. Zresztą spójrz na siebie samego. Na początku motywacją do pracy mogły być pieniądze. A teraz? Co nas motywuje do pracy w tym momencie? Ludzie rozwijają się w ciągłych wyzwaniach i stymulacji. Ludziom należy powierzać zadania, które stają się coraz trudniejsze, ale pozostają osiągalne. Ich zadania powinny sprawiać, że czują się dumni z siebie za pokonując wyzwania, niezależnie od tego, czy są małe, czy duże. Ich zadania powinny być trudne, ale możliwe. Upewnij się, że dajesz im stałą informację zwrotną na temat ich wyników, aby dać im poczucie spełnienia i rzucić okiem na ich wydajność. Jednym z najłatwiejszych źródeł motywacji jest pochwała i uznanie. Ludzie są bardziej zmotywowani do pracy, gdy ich osiągnięcia i wysiłki są odpowiednio doceniane. Uważaj jednak z rozpoznawaniem. Doceniaj osiągnięcia jednej osoby, ale nie rób tego w taki sposób, który wzbudzi zazdrość i niezdrową rywalizację wśród współpracowników.

Istnieje wiele różnych czynników motywujących do pracy

W odniesieniu do wyzwań kolejnym źródłem motywacji dla wielu osób jest zadanie gaszące głód wiedzy. Ludzie muszą być narażeni na środowisko, w którym ich ciekawość jest zaspokajana.  Uczyń ich środowisko pracy bardziej interesującym, aby wzbudzić ciekawość i zachęcić do nauki.

Lider musi stale odkrywać, co motywuje członków zespołu, jako grupy i jako jednostki. Dobrzy liderzy nie tylko wprost pytają swoich członków, co ich motywuje, ponieważ nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę od razu. Dobrzy przywódcy powinni raczej badać poszczególne wartości i wyciągać wnioski z obserwacji.  Daje to bardziej osobisty wgląd w ich życie, co ułatwi zagłębienie się w to, co ich motywuje.

Podsumowując, przywództwo i wzmacnianie pozycji ludzi polega na zrozumieniu ich najgłębszych pragnień i pomaganiu im w wyznaczaniu celów, które są również zgodne ze wspólnym celem organizacji. Bardzo ważne jest, aby lider zapewnił swoich członków, że należą do organizacji, w której nawet ich osobiste cele i aspiracje są wysoko cenione.