W obecnych czasach pożyczki i kredyty są dość łatwo dostępne. Sklepy i inne placówki handlowe chętnie też sprzedają swoje produkty na raty. Każdy, kto ma zdolność kredytową, bez problemu może więc zadłużyć się nawet w kilku miejscach. Niekiedy takie zadłużenie tworzy poważny problem zwany pętlą kredytową. Niezwykle trudno z niej wyjść, jest jednak to możliwe.

Co to jest pętla kredytowa?

opis pętli kredytowej

Pętla kredytowa to trudna sytuacja, w której dany kredytobiorca ma zbyt wiele kredytów lub pożyczek do spłaty. Pomimo starań nie ma pieniędzy na spłatę wszystkich zadłużeń. Bardzo często w takiej sytuacji osoby zadłużone decydują się na kolejne pożyczki, dzięki którym spłacają te, które spłacić muszą jak najszybciej. Nowa pożyczka jest jednak także zobowiązaniem do spłacenia. Pożyczanie by spłacać wcześniejsze zadłużenie nie jest więc sposobem na wyjście z pętli kredytowej. Oczywiście poważne problemy finansowe można dzięki takiemu działaniu chwilowo zlikwidować, jednak problem zadłużenia będzie cały czas istnieć i narastać. Z pętli kredytowej tak się nie wyjdzie.

Jak wyjść z pętli kredytowej?

Przede wszystkim należy zaprzestać dalszego zapożyczania się. Warto też obliczyć dokładnie wysokość zadłużenia i kwotę, którą trzeba co miesiąc płacić, aby zadłużenie zmniejszało się. Konieczne jest też zdobycie na to pieniędzy, jeśli w budżecie domowym ich nie ma. Rozwiązaniem może tu być znalezienie dodatkowej pracy czy spieniężenie czegoś, co jest nam niepotrzebne a może ułatwić wyjście z pętli kredytowej. Jeśli jednak jest już prowadzona egzekucja komornicza, sprzedaż majątku może być uznana za działanie niezgodne z prawem.

Ciekawym pomysłem jest choćby zamiana samochodu na tańszy czy sprzedaż wartościowej rzeczy. Pieniądze w ten sposób pozyskane należy oczywiście od razu przeznaczyć na spłacenie całości lub części zobowiązań.

Ciąży widmo pętli kredytowej? Warto rozmawiać z wierzycielami

opis konsolidacji kredytu

Istnieje wiele sytuacji, kiedy musimy zaciągnąć kredyt i istnieje ryzyko wpadnięcia w pętlę kredytową. Sytuacjami, podczas których istnieje takie ryzyko to np.:

  • utrata pracy,
  • nagła choroba,
  • problemy partnera,
  • fatalna sytuacja gospodarcza,
  • inne problemy osobiste.

Wierzyciele oczywiście będą chcieli odzyskać swoje pieniądze, nie oznacza to jednak, że nie będą skłonni do rozmów i negocjacji. Warto rozmawiać z nimi i spróbować rozłożyć dług na mniejsze raty i dłuższy czas spłaty. Niekiedy jest możliwość porozumienia się też co do wysokości długu. Wierzyciel może jego część anulować lub – na przykład – nie naliczać karnych odsetek. Takie rozmowy z wierzycielami zawsze mogą doprowadzić do pozytywnych skutków. Najgorszą opcją jest unikanie wierzycieli czy nie odbieranie pism od nich lub od komorników. Takie działanie nie ma sensu. Może też doprowadzić do zwiększenia zadłużenia i innych problemów.

Pożyczka konsolidacyjna

Dobrym sposobem na wyjście z pętli kredytowej jest wzięcie pożyczki konsolidacyjnej. To specyficzna pożyczka. Wszystkie pieniądze z pożyczki zostają przelane do firm, w których dany pożyczkobiorca jest zadłużony. Spłacane są wszystkie jego wcześniejsze pożyczki i inne zobowiązania. Pożyczkobiorca pozostaje wyłącznie z pożyczką konsolidacyjną. Wysokość każdej z rat tej pożyczki jest znacznie niższa niż łączna wysokość kosztów, które dłużnik musiał wcześniej ponosić przy spłacie swoich zadłużeń. Nie ma już też ryzyka egzekucji komorniczej, naliczania karnych odsetek i innych kosztów. Oczywiście pożyczkę konsolidacyjną należy spłacać zgodnie z harmonogramem. Jeśli nie będzie bowiem ona spłacana, znów pojawi się ryzyko egzekucji komorniczej i innych problemów związanych z zadłużeniem.

Podsumowując

Pętla kredytowa jest sytuacją bardzo trudną, jednak wyjść z niej jest możliwe. Osoby, które znalazły się w tej sytuacji powinny działać natychmiast. Każdy dzień zwłoki w spłacaniu swoich zobowiązań powoduje narastanie zadłużenia. Do długu będą doliczane odsetki karne i inne opłaty. Warto więc działać szybko i konkretnie, stawiając sobie za cel błyskawiczne rozwiązanie problemu zadłużenia. Po spłaceniu długu należy rozsądniej podchodzić do pożyczek, kredytów i zakupów na raty. Nierozsądne zadłużanie się może bowiem spowodować ponowne powstanie pętli kredytowej.